FANDOM


Ur. 817 zm. 879 - Trzeci król polski, syn króla polskiego Borzywoja l Sprawiedliwego i hrabiny prowincji chorwackiej. Objął władzę w roku 839. Miał jednego syna, Piasta l Wspaniałego i wiele córek. W 861 zreformował wiarę Słowianian. Zmarł w wieku 62 lat.

Po upadku Halicza armia polska ruszyła na Litwę, by znaleźć armie wroga. Gdy Dobiesław był zajęty rozgramianiem małych armii litewskich, doszły do niego wieści o narodzinach jego córki, Małgorzaty. By zakończyć wojnę król ruszył z armią na Wilno, lecz gdy to upadło Władca litewski wciąż nie chciał się poddać. Bo oblężeniu kilku przygranicznych grodów, Król Litwy odstąpił Halicza na rzecz Dobiesława. Wielki Wódz Peresławia Przybor zmarł bezdzietnie, a wszystkie jego ziemie przeszły pod panowanie Króla Dobiesława. Po tym jak Dobiesław podzielił całą Ruś pomiędzy lojalnych wasali, zyskał poparcie w kraju. Doprowadziło to do znacznego zwiększenia jego praw, co oczywiście poskutkowało zmniejszeniem niezależności innych wodzów.

Rzeź Mołdawska

Święte wojny cz.1

Dobiesław dążył do reformacji kraju, lecz religia, którą wyznawał, hamowała postęp. Postanowił ją zreformować, by to zrobić musiał zwiększyć jej prestiż i odzyskać święte miejsca by umocnić pozycje religijną swojego kraju i zyskać wystarczający autorytet, do rozpoczęcia reform. Jego pierwszym celem stało się Mołdawia, która posiadała jedną z świętych ziem Słowian. W czasie zbierania armii, Dobiesławowi urodził się 5 potomek, pierwszy syn. Po zjednoczeniu wojsk polskich w Korsuniu, rozpoczęła się gonitwa za armią mołdawską, która zakończyła się, bitwą pod Dolnym Dnieprem, wygraną przez wojska Dobiesława, Jednak główne starcie nastąpiło pod Birladem, Polacy ponownie wygrali przystępując do oblężenia. Niedługo potem po szturmie na Birlad. Mołdawia skapitulowała. Gdy król biesiadował po wygranej wojnie, pojawił się nowy powód do świętowania narodziła się jego piąta córka, Nawoja. Gdy Kinga najstarsza córka Dobiesława dorosła, Król Serbski zaproponował mariaż między nią, a jego synem. Król zaniepokojony tym, władca mołdawski jest poganinem, odebrał mu jego tytuł, lecz ten nie mogąc się z tym pogodzić, rozpoczął rebelię. Ta jednak została szybko zgładzona. Po odebrania całej Mołdawii, król utworzył I Republikę Mołdawską. Wrazadin zawszę miało wysoką autonomię, z powodu oddzielenia od reszty kraju, król chcą uniknąć potencjalnych konfliktów o te ziemie, dał ich wodzowi Januszowi niepodległość. W tym samym czasie Dobiesławowi urodziła się szósta córka. Lecz by zachować protekcję nad Januszem wydaj za niego swoją córkę, Wolisławe, co zawiązało między nimi sojusz.

Święte wojny cz.2

By zwiększyć autorytet własnej wiary, Dobiesław postanowił zmniejszyć autorytet innych, jego celem stała się Litwa, której postanowił odebrać Grodno. Armie zebrano w Podlasiu, a następnie przystąpiono do oblężeniagrodu w Grodnie. Gdy miasto upadło, wojsko Dobiesława ruszyło do Wilna. Po upadku grodu Wileńskiego, Dobiesław ruszył za armią litewską, a gdy ta uciekła, rozpoczął oblężenie Troków. W końcu po długiej pogoni armie pogan zostały rozgromione. A po upadku kilku udanych oblężenia, Grodno dołączyło do Polski. Król wypowiedział wojnę wodzowi Przemyśla, która zakończyła się zaraz po tym jak gród upadł. Niedługo po tym król zainterweniował na Bałkanach by wspomóc sojusznika Króla Serbii w wojnie z Chorwacją, a także wypowiedział wojnę o Terebowl, która zakończyła się bardzo szybko, po oblężeniu samej twierdzy.

Słowiaństwo

Święte wojny cz.3

Podasz gdy w Polsce panował pokój na pograniczu serbsko-włoskim rozpętała się wojna, do której Dobiesław postanowił dołączyć. Nie wysłał tam armii, jednak wojna z potężnym państwem katolickim dała mu możliwość reformacji przestarzałej religii. Gdy to się udało na najwyższą kapłankę mianowano Dobroniegę z polskiego rodu opolskich. Na tych Dobiesław nie poprzestał, niedługo przyjął feudalizm. Te zmiany zmieniły kraj w wielkim stopniu i bardzo upodobniły do krajów katolickich. Po tym decyzjach Dobiesław skupił się na rozbudowie Krakowa i zwiększeniu autorytetu korony, co w praktyce zwiększało jego prawa, ceną wolności arystokracji. Lecz gdy możnowładcy biesiadowali, podstępna Panonia zaatakował Polskę. Armia została powołana i zebrana w Treblowej. Niestety gdy wojsko się zbierało w Przemyślu wybuchło powstanie starosłowiańskie. Niestety powołane do walki z poganami bractwo Wojowników Peruna, walczyło u boku Serbów w u ich wojnie z Włochami.

Święte wojny cz.4

Dobiesław najął najemników, gdy ich zebrał okazało się, że na pomoc przybyli Wojownicy Peruna. Gdy armia zebrała się w Białogorodzie, ruszyła na wroga, który stacjonował w Biharze, a dzięki manewrowi wyprowadzonemu przez Dobiesława, Polacy zajęli dogodne pozycję obronę.Bitwa odbyła się pod Białogorodem, a zwycięstwo odniosła Armia Polski i Wojowników Peruna. Po kilku pogoniach z wojsk Panońskich nie zostało nic, a Polacy ruszyli by pomóc obleganemu przez heretyków Krakowowi. Gdy armia buntowników została zniszczona, tchórzliwi buntownicy wydali swego przywódce królowi. Następnie armia polska ruszyła do Mołdawii by zniszczyć wojska panońskie i odzyskać Białegordo, gdy to się udało wojna była wygrana. Niestety gdy król był zajęty Bizantyjczycy odebrali Serbom dużą ilość ich południowych ziem. Władca w obawie, o sukcesję w wypadku śmierci syna, postanowił wydać córki matrylinearnie. Podczas gdy Dobiesław organizował festiwal Jaryły, pewien poganin przy pomocy najemników rozpoczął inwazje na jego ziemie, pomimo początkowych sukcesów najeźdźcy, został odparty przy pomocy Wojowników Peruna.

Serbskie wyprawy

Pomoc bracią w wierze

Gdy Dobiesław odpierał inwazję, na Serbii wybuchł bunt tamtejszych lordów, honorując sojusz król pomógł wygrać nieradzącemu sobie tamtejszemu władcy. Słowianie nie dość, że byli podzieleni na stary i nowy odłam, to jedno z silniejszych państw i sojusznik Polski, Serbia była oddzielona chanatem Panonii, Dobiesław postanowił to zmienić.Zniszczył małe starosłowiańskie państwo, które było położone na południowej granicy królestwa i przekazał te ziemie wojownikom Peruna. Ci mieli wykorzystać te bazę wypadową do walki z chanatem, który miał w najbliższych latach zostać zajęty przez Słowian. Podczas gdy trwała wojna z Chrobatami, z całego kraju dochodziły wiadomości o udanych nawróceniach na nowosłowiaństwo. Niedługo po tym do Dobiesława przyszła wiadomość, Serbowie znów potrzebowali pomocy w walce z niewiernymi, król wyruszył niedługo po tym. Konflikt był bardzo wyrównany, lecz Słowianie zajmowali coraz więcej ziem. Gwoździem do trumny okazało się wezwanie wojowników Peruna, dzięki którym wojna zakończyła się niedługo po oblężeni stolicy bawarskiej Monachium. Król Serbski rozpoczął dwie kolejne wojny, lecz były one na tyle nieznaczne, że Dobiesław choć formalnie przyjął wezwanie, nie wysłał żadnej armii.

Serbia, wieczny sojusznik

Po śmierci następcy tronu w Serbii sytuacja polityczna znacznie się zmieniła, tron odziedziczyć miał drugi syn, który był mężem córki króla polskiego, która wydana została matrylinearnie. Oznaczało to, że na amtejszym tronie w przyszłości miał zasiąść Polak z rodu Chościszków. Niedługo po tym, władca zmarł. Dobiesławie II Najświętszy z Mędrców trzeci królu Polski, reformatorze religii i państwa, obrońco Serbów, oby Perun miał cie w opiece.W Bawarii, gdzie ponoć śmierć Dobiesława była świętowana bardziej, niż w Polsce opłakiwana

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.